O projekte Ako prispieť Kontakt
Archív
SAMIZDRAP.wz.cz je pokus o vytvorenie archívu ľudového samizdatu, ktorý koloval medzi obyvateľstvom ČSSR na zdrapoch papiera /zdrap = česky cár/. Tieto anonymné texty rôznej kvality a obsahu odrážajú dobu a každodenné vyrovnávanie sa s ňou. Môžeme ich považovať za ľudovú alternatívu k tomu, čo zvyčajne nazývame samizdatovou literatúrou.
Bohatý archív by mohol pomôcť v štúdiu mikrohistórie, resp. dejín každodennosti socialistického Československa. K jeho vybudovaniu môžete prispieť aj Vy zaslaním prepisov, alebo fotografií, resp. oskenovaných textov, ktoré sa Vám dostali do rúk na adresu samizdrap@gmail.com.

Autorkou projektu je Iveta Hajdáková - študentka Obecnej antropológie na Fakulte humanitních studií UK v Prahe.